Obsah

znakVítejte na oficiálních www stránkách obce Neuměřice

NeuměřiceObec Neuměřice  se nachází v okrese Kladno na trati ČD Slaný - Kralupy nad Vltavou. Leží v údolí asi 25 km dlouhého Knovízského (také zv.Svatojiřského potoka), který pramení u Libušína a teče do Kralup n. Vlt., kde se spojuje se Zákolanským potokem a vlévá se do Vltavy. Vzdušná vzdálenost k Velvarům obnáší 5 km, ke Kralupům n. Vlt. 9 km, ke Slanému 12 km a ke Kladnu 17 km.

  

N O V I N K Y

 

 

Dovolená na OÚ Neuměřice:

16. 7.

22. - 26. 7.

08. - 23. 8.

 


 

VÝSTRAHA ČHMÚ NA ZVÝŠENÉ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ OD 30.6.2019 AŽ DO ODVOLÁNÍ

Český hydrometeorologický ústav vydal vzhledem k teplému a převážně suchému počasí pro Středočeský kraj i další kraje České republiky výstrahu na zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů.

V souladu s Nařízením Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26. ledna 2017 je proto v následujících místech:

1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
2) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru,
3) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
4) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání zábavní pyrotechniky,
d) jízda parní lokomotivy,
e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,
g) vypouštění „lampionů štěstí“,
h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!!

         


                                                                                                                                     

Inzerce:

inzerát

 

 

 

 

 

 

 


 

Upozornění pro podnikající osoby

odOdvoz odpadu vzniklý u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání si musí podnikající osoby zajistit samy na vlastní náklady (dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) ! ! !

 


 

čdZveřejňujeme návrhy nových jízdních řádů pro tratě 110 - Kralupy nad Vltavou - Louny a 111 - Kralupy nad Vltavou - Velvary pro období od 15.12.2019 do 12.12.2020:

NÁVRH NOVÉHO JÍZDNÍHO ŘÁDU

Vaše případné připomínky prosím sdělte nejpozději do 15. července 2019 písemně na OÚ Neuměřice (přineste osobně nebo vhoďte do poštovní schránky na budově nebo zašlete emailem na adresu: obec@obec-neumerice.cz).

 


 

utInformujeme Vás, že linky 620, 621 a 623 se od čtvrtka 20.6.2019 vrací do trvalého stavu z důvodu předčasného ukončení uzavírky silnice mezi Brandýskem a Třebusicemi.

 

 


 

Věnujte této informaci pozornost:

upozor

 

 

 

 

 

 


 

Pojďte s námi na Ján..... tak jsme Vás zvali na další z brigád. Zde přinášíme pár fotek z první a pak ještě z prozatím poslední brigády v našem lese. Fotky naleznete ZDE !

pb
 

 

 

 

 

 

 

 


 

MUDr. Drahoňovská

z důvodu dovolené neordinuje 8.-12.7. a 5.-9.8.2019

obr

 

 

 

 

 

 

 


 

Provozní doba obchodu v Neuměřicích:

obchod

 

 

 

 

 

 

 


 

Oznamujeme, že od 1.3.2019 se budou svážet popelnice jen s vylepenou známkou pro rok 2019.

op

 

 

 

 

     

Na OÚ Neuměřice si můžete v úřední hodiny vyzvednout známku na popelnici pro odvoz domovních odpadů 2019 za 100,- Kč.

Úřední hodiny: úterý            8 - 12 a 13 - 17 hodin

                           čtvrtek         8 - 12 a 13 - 18 hodin

 


 

Poplatek za psa činí 100,- Kč, za každého dalšího 250,- Kč.

Úřední hodiny: úterý            8 - 12 a 13 - 17 hodin

                           čtvrtek         8 - 12 a 13 - 18 hodin

 


 

Možnost odebírání obědů:

INFORMACE

Vzorový jídelní lístek:

listek

 

 

 

 

 

 

 


 

obr Mobilní rozhlas v naší obci. Informace naleznete po kliknutí ZDE.

 

 


 

o 

  Představujeme nový regionální systém PID Lítačka

 

  Statusy pro sociální sítě

 

  Leták

 

 

 


 

Opatření obecné povahy při nedostatku vody - veřejná vyhláška

Upozorňujeme občany na stálou platnost Opatření obecné povahy vydaného dne 23.7.2015 odborem životního prostředí MěÚ Slaný, které je platné do odvolání.

Zakazuje se odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Slaný, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

Voda ze studní by měla být využívána zejména pro pitné účely a osobní hygienu.

Nedodržení této vyhlášky bude řešeno ve správním řízení s využitím maximálních sankcí.

Celé znění tohoto Opatření obecné povahy při nedostatku vody naleznete na úřední desce a ZDE!

 


  

Asistenční služba v případě nouzové situace úniku vody za vodoměrem

plakátplakát

 

 

 

 


 

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1.7.2018 - ZDE

 


 

 

==================================================================================

 

==================================================================================

Fotogalerie

01.11.2016

Dýňování

Dýňování

Již v pořadí 6. dýňování v Neuměřicích

Detail

02.10.2016

Fotografie od občanů

Fotografie od občanů

.

Detail

02.10.2016

Kaplička

Kaplička

Sakrální stavba s hranolovou zvoničkou, pocházející asi z r. 1798.

Detail

02.10.2016

Obec

Obec

Budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše fotografické úlovky.

Detail

   
Základní údaje:  
IČ / DIČ 00234729 / CZ00234729
ZUJ 532665
Kraj Středočeský
Okres Kladno
Obec s rozšířenou působností Slaný
Obec s pověřeným úřadem Velvary
Počet částí 1
Katastrální výměra 565,43 ha
Plyn ano
Vodovod ano
Kanalizace ano
Počet obyvatel 397
POV/územní plán ano
Pošta Olovnice 315 784 020
Pověřený úřad - Velvary 315 761 015
Stavební úřad  - Velvary 315 761 350
Matriční úřad  - Slaný 312 511 111
Finanční úřad - Slaný 312 517 111
Katastrální úřad - Slaný 312 522 493
Veřejný telefonní automat - Neuměřice 312 583 077
GPS souřadnice budovy OÚ Neuměřice 50.2421117N, 14.2173025E

Nadmořská výška: - dno potočního údolí

                                  - okolní pláně dosahují výšky

cca 197 m n. m.,

250 - 280 m n. m.

 


U P O Z O R N Ě N Í

Upozorňujeme všechny občany, že na všechna dětská hřiště, tzn. i na neoplocené hřiště je

ZÁKAZ VSTUPU SE PSY.

Provozní řád dětských hřišť naleznete po rozkliknutí   Z D E !
 


Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí - více zde !!!
 

 


Stanoviště zvláštních sběrných nádob v obci Neuměřice (mapka tvoří přílohu k OZV č. 1/2015):

BIO odpad (4x 240 l) a SKLO: v zahradě u nového OÚ                                           mapa s umístěním kontejnerů na tříděný odpad

KOV: před novým OÚ

BIO 9m3: za nádražím ČD - u bývalého dětského hřiště

PLAST a PAPÍR: za nádražím ČD u bývalého dětského hřiště

PLAST, PAPÍR a SKLO: naproti bývalému OÚ směrem k návsi

   
Adresa: Neuměřice čp. 85, 273 26 p. Olovnice
IČ: 00234729
Tel.: 312 583 119

Fax:

Mobil: 

312 583 291

724 180 531

Starosta:  602 346 991 
E-mail: obec@obec-neumerice.cz
ID DS:  3afbgpa
                 
Úterý 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
starosta         15:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00   13:00 - 18:00
místostarosta         16:00 - 18:00