Obsah

GDPR  (General Data Protection Regulation)

 

Doložení souladu s nařízením 2016/679

 

Požadavek subjektů na přístup - Word - pdf