Obsah

GDPR  (General Data Protection Regulation)

 

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů Pavel Havránek, Hlavní 113, Ptice, 252 18 Úhonice, email: havranek @gdprgov.cz, tel.: 732278308, ID DS: 2v7awpy

 

Doložení souladu s nařízením 2016/679

 

Požadavek subjektů na přístup - Word - pdf