Obsah

Místní poplatek za psa

 

Tento poplatek se vybírá dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 o místním poplatku ze psů, a je stanoven:

      obrázek psa100,- Kč za jednoho psa

       a za druhého a každého dalšího psa 250,- Kč.

       Splatnost poplatku:

                               nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku

 

Tiskopis Přiznání k místnímu poplatku ze psů naleznete zde.

Tiskopis Odhlášení psa z evidence naleznete zde.

 


 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Tento poplatek se vybírá dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích.

Tiskopis Ohlášení k tomuto místnímu poplatku naleznete zde.

 


 

V případě platby převodem na účet obce č. 388113369/0800  do poznámky napsat druh platby a jméno poplatníka a jako variabilní symbol uveďte Vaše číslo domu.