Obsah

Občanské průkazy

 
Nové typy občanských průkazů platné od ledna 2012
 
     Na základě novelizace zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, se od 2.1.2012 vydávají nové typy občanských průkazů, a to občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.
     Občanský průkaz budou moci dostat i lidé mladší patnácti let, stejně tak jako občané, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky.
Žadatel se musí na úřad dostavit osobně a nově se nebude požadovat dodání fotografie.
    Vydávání nových občanských průkazů vyřizují pouze úřady obce s rozšířenou působností (nebude možné žádat na obcích s matričními úřady).
 
     Občané Neuměřic si budou žádat o nové občanské průkazy na Městském úřadu ve Slaném – občanské průkazy, cestovní doklady, informační systém evidence obyvatel - Masarykovo nám. 160 (bývalý hotel Pošta), přízemí (úřední hodiny pondělí a středa 7.30 –17.00 h).
Více informací získáte na telefonních číslech: 312 511 183 – 4 (ústředna 312 511 111).
   Při příchodu nezapomeňte na pořadové číslo.
 
     Stávající občanské průkazy zůstávají v platnosti do termínu vyznačeném v občanském průkazu.
 
     Další informace a vzory občanských průkazů naleznete zde.