Obsah

Statistické údaje z evidence obyvatel obce Neuměřice

 

Přehledy ke dni:             1. 12. 2016

 

tabulka 

     

     Přehled obyvatel dle věkových kategorií

  

 

 graf 

     Věkové rozložení obyvatel

 

 

graf    

     Obyvatelé dle pohlaví

 

 

    graf

     Rodiny dle počtu dětí

 

 

 gif   

     Věkové rozložení dětí