Obsah

Kaplička

Sakrální stavba s hranolovou zvoničkou, pocházející asi z r. 1798.

Kaplička prošla v r. 1991 rekonstrukcí.

V r. 1999 došlo ke krádeži zvonu. Zvon pocházel z r. 1876, jako jediné dílo od A.Waitze ze Slaného.

Nový zvon (dar) byl vysvěcen v září 2007 a zároveň byl požehnán i kříž stojící před kapličkou.

V srpnu 2015 došlo k Benedikci (požehnání) nově zakoupené sošky Panny Marie Svatohorské a tridentské mši svaté, kterou vykonal Mons. Daniel Ireneus Stoupa, OTpB.

 

V září 2016 byla kaplička nově zrekonstruována.