Neuměřice
Neuměřice

Aktuality

velikonoční přání

Veselé velikonoce

Datum: 9. 4. 2020

Přejeme Vám krásné velikonoční svátky, i když v letošním roce trochu netradiční. Proto přejeme hlavně zdraví a pevné nervy.

Mimořádné opatření ze dne 6.4.2020

Datum: 7. 4. 2020

Zrušení mimořádného opatření ze dne 6.3.2020 k prodeji OOP třídy FFP3

Mimořádné opatření ze dne 6.4.2020

Datum: 7. 4. 2020

Ukončení mimořádného opatření ze dne 30.3.2020 ke kontaktním místům veřejné správy CzechPOINT

Mimořádné opatření ze dne 6.4.2020

Datum: 7. 4. 2020

Omezení pohybu osob s výjimkami

Mimořádné opatření ze dne 6.4.2020

Datum: 7. 4. 2020

Nařízení k vyčlenění nových lůžek v kraji a v hl.m. Praze

Mimořádné opatření ze dne 6.4.2020

Datum: 7. 4. 2020

- maloobchodní prodej
- prodej služeb v provozovnách

Zrušení svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Datum: 6. 4. 2020

FCC ruší kontejnerový svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který byl plánován na 11.4., a to z důvodu vyhlášení krizového stavu.

Roušky a poděkování

Datum: 6. 4. 2020

Na OÚ Neuměřice máme k dispozici roušky. V případě zájmu je možno vydání po telefonické dohodě (724180531)nebo emailem (obec@obec-neumerice.cz).

Zároveň děkujeme paní Čubové a paní Slámové za ušití roušek, které nám na obecní úřad věnovaly.

Dočasná opatření - PID - od 3.4.2020

Datum: 2. 4. 2020

Aktuální vydání Informačního zpravodaje PID:
- Koronavirus – dočasná opatření v PID (od 3. 4. 2020)
- Vlaky v Praze a okolí čeká mírné omezení od 3. dubna 2020
- Doporučení jak cestovat dopravními prostředky PID v době nouzového stavu
- Kde získat informace o aktuálním provozu PID
- Zahájení provozu sezonních přívozů
- Omezení provozu prodejních míst jízdních dokladů
- Jak v dnešní době kupovat jízdenky? Nejlépe bezkontaktně a elektronicky!
- Odložení plánovaných integrací PID ve Středočeském kraji

Zdravotní středisko Zvoleněves

Datum: 2. 4. 2020

Lékařka neordinuje - karanténa
Pouze na telefonu - 724 491 820

Nouzový režim státu platí do 11.dubna !!!

Datum: 30. 3. 2020

Vláda prodloužila omezení pohybu osob do 11. dubna. Ve stejný den končí i nouzový stav v zemi.
Návrh na jeho případné prodloužení by musela schválit Sněmovna.

Informace o dopravním opatření pro linku 623

Datum: 30. 3. 2020

- 31. 3. 2020 – 31. 7. 2020
- uzavírka v obci Osluchov z důvodu stavby kanalizace
- linka je vedena objízdnou trasou přes Luníkov
- pozor! spoje vyjíždějí z Velvar o 2 minuty dříve


STANOVISKO NÁRODNÍHO REFERENČNÍHO CENTRA PRO HYGIENU PŮDY A ODPADŮ OHLEDNĚ NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY

Datum: 30. 3. 2020

Nakládání s odpady patří mezi nezbytné služby přímo navázané na činnost kritické infrastruktury. Funkčnost těchto služeb je nutné zabezpečit kontinuálně a ochrana pracovníků, kteří nakládání s odpady musí být pro všechny zúčastněné strany prioritou. Všechna doporučení uvedená v tomto stanovisku korespondují se současným stavem poznání přenosu a šíření onemocnění COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2, s doporučením WHO i současným výskytem onemocnění v ČR k datu 24. 3. 2020.

A) Nakládání s komunálními odpady včetně způsobu třídění odpadu u zdravých lidí se v současné době nemění.
Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového sáčku a následně do plastového pytle, do kterého se běžně ukládá odpad z domácností a je zavázán před uložením do kontejneru nebo popelnice.

B) Osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí izolaci a osoba v domácí karanténě by měla být poučena jak nakládat se svým odpadem v rámci karanténních opatřeních. Tyto osoby veškerý odpad, který jim vzniká v domácnosti, netřídí a při jeho odstranění postupují následovně:
1.veškerý netříděný odpad (včetně roušek a kapesníků) vkládají do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění se pytel (nejpozději však do 24 hodin) pevně zaváže a na povrchu se pytel ošetří dezinfekčním prostředkem;
2.v případě, že odpad je ukládán do pytlů z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit; plastový pytel je nutné vložit do druhého pytle, zavázat a povrch vnějšího pytle vždy ošetřit dezinfekčním prostředkem;
3.zavázaný pytel vložit pouze do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad; zásadně pytle neodkládat mimo kontejnery, kvůli náhodnému poškození;
4.nemocná osoba by se měla obrátit o pomoc s odnosem odpadu na rodinu, sousedy a dobrovolníky, kteří tuto pomoc poskytují;
5.zakazuje se nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic, přebírání odpadu apod.

C) V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění COVID-19 vyhlášena OOVZ plošná karanténa, je nutné přijmout další opatření na základě zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel. Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a svozovými firmami. Jde např. o omezení přístupu ke sběrným nádobám za účelem nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic jinými osobami, přebírání odpadu; dále odkládání zavázaných pytlů mimo kontejnery, třídění odpadů, oddělený svoz odpadů apod. WHO doporučuje přijmout taková opatření, která by zajistila, že odpad z území s vyhlášenou plošnou karanténou nebude odstraněn uložením na skládku.
Směsný komunální odpad je nutno z hlediska ochrany pracovníků považovat vždy za odpad nebezpečný, a proto je nezbytné, aby pracovníci byli poučeni, jak bezpečně s ním nakládat, jak používat vhodné ochranné pomůcky a jak dodržovat hygienická opatření.
---
Bližší informace o opatřeních k ochraně zdraví pracovníků jsou uvedeny:
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Odpady/Stanovisko_NRC_k_ochrane_pracovniku_

Krizová opatření ze dne 23.3.2020

Datum: 24. 3. 2020

Sbírka zákonů č.45 z 23.3.2020 a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týkají:
• volného pohybu osob na území ČR;
• prodejní doby pro seniory nad 65 let;
• omezení maloobchodního prodeje;
• opatření následné lůžkové péče;
• omezení činnosti orgánu veřejné moci a správních orgánů.

Prodloužení nařízení vlády do 1. dubna a změna vyhrazeného času pro nákupy důchodců

Datum: 23. 3. 2020

- Omezení volného pohybu lidí v České republice platí nadále minimálně do 1. dubna, do stejné doby zůstanou zavřené restaurace a většina obchodů
- Změna času, ve kterých mohou nakupovat senioři, a to od 8 do 10 hod.

Stanovisko Ministerstva vnitra

Datum: 23. 3. 2020

k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Aktuální informace o výskytu koronaviru ve Středočeském kraji

Datum: 23. 3. 2020

naleznete na webových stránkách Krajské hygienické stanice www.khsstc.cz

Informace České pošty k důchodům

Datum: 23. 3. 2020

1. Vyplácení důchodů
Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.
Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.
Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat.
2. Doporučené zásilky
Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.
3. Otevírací doba pro seniory
Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.
Další změny v režimech doručování, případně v otevíracích hodinách poboček, bude Česká pošta řešit v návaznosti i na další opatření přijatá Vládou ČR, respektive v návaznosti na úpravu již přijatých opatření.

Opatření České pošty

Datum: 20. 3. 2020

krizová opatření

Algoritmus vyšetřování

Datum: 20. 3. 2020

Kraje obdrželi rychlé testy Innovita. Pro informaci zveřejňujeme algoritmus vyšetřování, který jsme obdrželi od Ministerstva zdravotnictví na odběrových místech. Základní algoritmus spočívá v tom, že se testují pouze osoby, které mají klinické příznaky a netestují se osoby, které jsou bezpříznakové. V případě negativity je člověk propuštěn, v případě pozitivity se provádí PCR. Pro vlastní testování je nutný odběr venózní krve.

Důležité kontakty v době nouzového stavu

Datum: 20. 3. 2020

mj. informační linky

Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 19.3.2020

Datum: 20. 3. 2020

zákaz nákupu pro osoby mladší 65 let v době od 7 do 9 h

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 19.3.2020

Datum: 20. 3. 2020

mj. ošetřovné pro OSVČ

Změna otevírací doby České pošty v Olovnici do odvolání

Datum: 19. 3. 2020

po-út-čt-pá: 8 - 12 h
st: 12 - 16 h
změna otevírací doby na pobočce České pošty v Olovnici zatím zůstává stejná, jen se vzhledem k novému nařízení vlády změnil čas vyhrazený pro občany nad 65 let a to na čas od 08:00 – 10:00.

Usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2020 o přijetí krizového opatření

Datum: 19. 3. 2020

- zákaz všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest
- nařízení omezení pohybu na území ČR na nezbytně nutné potřeby

Vyhlášení stavu nouze - zrušení úředních hodin

Datum: 18. 3. 2020

v případě potřeby volejte či pište

Šití roušek

Datum: 17. 3. 2020

Roušky a návod na jejich šití

Nákup potravin

Datum: 16. 3. 2020

Doručování potravin až do domu

Jak se chránit, když nemám roušku?

Datum: 13. 3. 2020

Cokoliv je lepší než nic!

Následující
Předchozí