Neuměřice
Neuměřice

Mapové portály obce

Zpřístupnili jsme pro vás mapové portály, pomocí kterých lze prohlížet např. mapu obce, katastrální mapu, přistupovat do systému katastru nemovitostí a získat informace například o číslech popisných a evidenčních.......


GEOSENSE

Pro přístup do informačního systému Katastru nemovitostí (ikona ISKN) je u některých prohlížečů potřeba povolit otevírání vyskakovacích oken (pop-up).
Panel na pravé straně obsahuje mapové vrstvy, které lze ikonou vrstev + rozbalovat a sbalovat. Ikona oka zapíná a vypíná posuvník průhlednosti vrstev. Vlevo nahoře jsou ikony, kde můžete měřit vzdálenosti, plochy a následně i tisknout. Pro bližší informace stiskněte ikonu nápovědy.
Doporučujeme nahlížet v prohlížeči Mozilla Firefox, který si můžete zdarma stáhnout na adrese http://firefox.mozilla.cz/
 banner

GEPRO 
Dalším mapovým portálem, který je umístěn na našich stránkách, je mapový portál firmy GEPRO
Nabízí: geoportál s katastrální mapou, mapou BPK, ortofotomapou, čísly budov, orientačním plánem, základní mapou 1:10000, historickou mapou.

Panel na pravé straně obrazovky obsahuje tlačítka Ovladač vrstev, jehož pomocí je možno označením zapínat a vypínat mapové vrstvy. Skupiny vrstev se rozbalují a sbalují kliknutím na ikonu skupiny.

V dolní části naleznete ikony, kterými můžete mj. měřit vzdálenosti, plochy a vše si i vytisknout.

GEPRO

 

 
Následující
Předchozí