Neuměřice
Neuměřice

Kanalizace a vodovod

 

Účelová dotace (čerpadlo pro tlakovou kanalizaci)

Směrnice 1-2022 dotace čerpadla

Žádost o dotaci - kanalizační čerpadlo

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku

VYÚČTOVÁNÍ - VPS čerpadla


Veškeré poruchy na kanalizaci, a to jak v případě poruchy čerpadel nebo venkovního řadu, je možno nahlásit na tel. č. 840 121 121.

Možno se obrátit i na Aquaspol Roudnice - pí Nováková, tel. 416 857 071, 602 354 796

DALŠÍ KONTAKTY:

- p. M. Novák, tel. 728 433 858

http://studnyvoda.cz/sekce-praci/tlakova-kanalizace
email: novak.studny@gmail.com

------------------------------------------------------

- Frydl servis s.r.o., tel. 770 616 161 nonstop

------------------------------------------------------

Další informace ZDE 


Nezapomeňte si nejdříve zjistit cenové nabídky, než něco objednáte. Mohou se lišit až o několik tisíc Kč !!! 

Asistenční služba v případě nouzové situace úniku vody za vodoměrem:

plakátplakát

 

 

 

  

Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2024 

  

Kanalizace

 
Občané jsou povinni připojit se na kanalizaci  podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokud je to technicky možné ! ! ! ! !

  

Ti občané, se kterými v minulosti  na OÚ Neuměřice nebyla vyplněna přihláška k odběru vody či k vypouštění odpadních vod, si musí zajet na VEOLII, Středočeské vodárny, a.s., středisko Kralupy (v Lobečku za koupalištěm). Je třeba si však nejdříve na Veolii zavolat, aby tam pracovníci, kteří toto vyřizují, byli přítomni.

             
Telefonní spojení:    
 
kanalizace
- p. Dragoun nebo p. Fuxa:
312 812 723, 602 662 436, 602 174 593
 
vodovod   
- p. Svatoš:
312 812 329, 312 812 338, 602 643 308

   

Občané musí uzavřít smlouvu na odvádění odpadních vod:

Připojení vám zajistí na základě objednávky firma Veolia kde najdete kontakty, formuláře ke stažení a vše potřebné k tomu abyste se úspěšně připojili.

 

►  Na Veolii v Kralupech n. Vlt. (v Lobečku za koupalištěm) občanovi potvrdí přihlášku k odvádění odpadních vod.
 
►  Občan pak s touto přihláškou, občanským průkazem, dokladem o vlastnictví (stačí informace o nemovitosti z internetu popř. kupní smlouva) zajede na zákaznické centrum Středočeských vodáren Kladno nebo Mělník, kde uzavře smlouvu na odvádění odpadních vod. V případě více majitelů je nutná ověřená plná moc, podepsaná nadpoloviční většinou vlastníků, která opravňuje k uzavření smlouvy. Pokud zálohy budou placeny přes SIPO, vezme s sebou poslední složenku nebo číslo účtu.
 

Stočné bude placeno podle způsobu odběru vody:  

Způsob odběru vody
Stočné
z veřejného vodovodu
podle vytočených m3
z vlastního zdroje
podle směrných čísel (tj. 46 m3/rok/osoba žijící v domě*
z veřejného vodovodu i z vlastní studny
podle směrných čísel (tj. 46 m3/rok/osobu žijící v domě *

 * u rekreačních objektů je přihlédnuto k době, po kterou je chata během roku užívána 

 
 

 

Vodovod

 
Občané se mohou postupně napojovat, nejdříve musí uzavřít smlouvu na odběr vody:
 
Připojení vám zajistí na základě objednávky firma Veolia kde najdete kontakty, formuláře ke stažení a vše potřebné k tomu abyste se úspěšně připojili.
 
 ►   Na Veolii v Kralupech n. Vlt. (v Lobečku za koupalištěm) občanovi potvrdí přihlášku k odběru vody a objednávku na osazení vodoměru  (k tomu nutno předložit projektovou dokumentaci, ověřenou Stavebním úřadem Velvary).
 
 ► Občan s touto potvrzenou přihláškou a objednávkou, občanským průkazem, dokladem o vlastnictví (stačí informace o nemovitosti z internetu popř. kupní smlouva) zajede na zákaznické centrum Středočeských vodáren Kladno nebo Mělník, kde s občanem uzavřou smlouvu na odběr vody. V případě více majitelů je nutná plná moc, podepsaná nadpoloviční většinou vlastníků, která opravňuje k uzavření smlouvy. Pokud zálohy budou placeny SIPO, vezme si občan s sebou poslední složenku nebo číslo účtu.
 
 ►  Občan se po uzavření smlouvy o odběru vody telefonicky domluví s technikem na montáži vodoměrné sestavy (tel. č.  602 643 308).
 
 ► Po namontování vodoměrné sestavy lze propojit s domovním rozvodem a používat vodu.  

Následně přijde faktura za vodoměrnou sestavu - do cca 2.500,- Kč (vodoměr je zdarma).

Jedna nemovitost (jedno č.p.) bude mít jeden vodoměr a jednu fakturu na vodné. V případě vice bytů v domě bude faktura napsána na jednoho vlastníka,  který provede rozúčtování podle podružných vodoměrů.

  Pozor:

 ≈  Hadice vodovodní přípojky musí být v jednom kuse, v případě prodloužení může být svařená pouze svářečkou k tomu určenou, nikoliv spojená šroubovacími spojkami. Nutno uchovat doklad o provedeném sváru. V případě potřeby je toto možné konzultovat s technikem vodáren, rovněž tak možno sváření u nich objednat. Svár bude pak proveden při osazení vodoměru!!

≈  Vnitřní instalace (rozvod vody) nesmí být propojena s vodou ze studny!!

≈  Vodoměr musí být umístěn nejvíce za první zdí!! 


 
Tato zákaznická centra jsou stejná jak pro vyřízení smlouvy na kanalizaci, tak i na veřejný vodovod:
 
Zákaznické centrum Středočeských vodáren a.s., U Vodojemu 3085, Kladno
Zákaznické centrum Středočeských vodáren a.s., Chloumecká 2917, 276 01  Mělník
 
PONDĚLÍ 8,00 - 11,30 12,30 - 17,00
STŘEDA 8,00 - 11,30 12,30 - 17,00
PÁTEK 8,00 - 12,00 ---
 
Návštěvu lze dohodnout také mimo úřední hodiny po telefonické domluvě na infolince 840 121 121.

 

Následující
Předchozí