Neuměřice
Neuměřice

Odpady

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD - POPELNICE
 

Komunálním odpadem není odpad vzniklý u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání ! ! !    Odvoz odpadu si musí takto podnikající osoby zajistit samy na vlastní náklady ! ! !

Svoz popelnic je prováděn 1x týdně, a to ve čtvrtek (i ve dnech svátků), a to na základě vylepené celoroční známky.

A co pro to musí občan udělat?

  1. NUTNO zajít nejpozději do konce listopadu na OÚ Neuměřice a zaregistrovat si pro svoji nemovitost samolepící registrační známku (štítek) pro další rok, kterou si pak vylepíte na vaši popelnici.
  2. Po této registraci (cca do 14 dní, většinou během měsíce ledna) vám bude předána oproti registračnímu poplatku 100,- Kč a podpisu tato samolepka, kterou si na popelnici nalepíte. Bez této vylepené roční známky vám popelnice nebude vyvezena.
  3. Každý rok (vždy do konce listopadu) si zajdete opět vývoz na OÚ zaregistrovat na další rok.

!!!   Žádný další poplatek se již za vyvážení popelnic platit nebude   !!! 

Pokud popelnici takto označenou připravíte v den svozu před svoji nemovitost, bude vám automaticky vyvezena.

Pro nemovitost užívanou 1 – 4 osobami je stanovena popelnice o objemu 120 l, pro nemovitost užívanou 5 a více osobami o objemu 240 l. V případě, že budete požadovat vyšší objem, než na jaký máte podle počtu osob nárok, doplatíte obci při registraci rozdíl mezi objemem nádoby, který obci vyčíslí svozová firma. Stávající nádoby je možno stále používat.

Více se dočtete ve schválené směrnici č. 2/2014.

Upozorňujeme všechny občany, že dle zákona o odpadech je každý  původcem odpadu, proto každá nemovitost musí být zaregistrována k provádění svozu směsného komunálního odpadu !!!

V případě nejasností se obraťte na OÚ Neuměřice, kde vám vše rádi vysvětlíme.

 

 
TŘÍDĚNÝ ODPAD
 
Tříděným odpadem není odpad vzniklý u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání ! ! !    Odvoz odpadu si musí takto podnikající osoby zajistit samy na vlastní náklady ! ! !
 
Umístění kontejnerů:
 
za nádražím plast papír BIO
u kapličky plast papír sklo
u OÚ kov    
zahrada u OÚ sklo BIO textil
       

 

⇔ ⇔ ⇔

 

Do kontejneru na  KOVY patří: nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádoby od kosmetiky, ostatní drobné kovové obaly.

 
Do kontejneru na  KOVY nepatří: tlakové nádobky od sprejů, obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami.
 
⇔ ⇔ ⇔
 

Do compostaineru na BIO odpady patří: travní hmota, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, listí, dřevní hmota, hobliny, popel ze dřeva, větve.

Do compostaineru na BIO odpady nepatří: papír, tetrapack, plasty, sklo, kovy, textil, léky, barviva, guma, saponáty, čistící prostředky, baterie, minerální oleje

 

 

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD
(nedávat do popelnic)
 
Nebezpečným odpadem není odpad vzniklý u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání ! ! !    Odvoz odpadu si musí takto podnikající osoby zajistit samy na vlastní náklady ! ! !

- je zajištěn dvakrát do roka mobilní svoz, a to před Starou hospodou, za přejezdem ČD v naší obci. Termíny jsou vždy v předstihu oznámeny v místním zpravodaji
- druhy odpadu: kovové obaly od škodlivin (barev, laků, ředidel), nerozbité zářivky, odpadní ustalovače a vývojky, oleje a tuky, rozpouštědla, barvy, lepidla, autobaterie, léky (v původních obalech), galvanické články, hydroxidy, kyseliny a pesticidy (v původních obalech) atd.
UPOZORŇUJEME, ŽE TENTO MOBILNÍ SVOZ JE URČEN POUZE PRO OBČANY OBCE NEUMĚŘICE BUĎ S TRVALÝM POBYTEM NEBO VLASTNÍCÍ V NAŠÍ OBCI NEMOVITOST.
 
 

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
(to co se do popelnice nevejde) 
 
Velkoobjemovým odpadem není odpad vzniklý u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání ! ! !    Odvoz odpadu si musí takto podnikající osoby zajistit samy na vlastní náklady ! ! !

- rovněž tak jako nebezpečný odpad je zajištěn dvakrát do roka velkoobjemový kontejner 
- druhy odpadu: starý nábytek, koberce, kamna, dřevo, vany, WC, umyvadla, PVC krytina atd., ne však zemina ani stavební suť apod.
UPOZORŇUJEME, ŽE TENTO MOBILNÍ SVOZ JE URČEN POUZE PRO OBČANY OBCE NEUMĚŘICE BUĎ S TRVALÝM POBYTEM NEBO VLASTNÍCÍ V NAŠÍ OBCI NEMOVITOST.
 
 
 

 

STAVEBNÍ SUŤ, ZEMINA...

odvoz si zajišťuje a hradí občan sám.
 

 

VYSLOUŽILÉ   ELEKTROSPOTŘEBIČE

- použité elektrospotřebiče můžete bezplatně odevzdat na místech zpětného odběru kdekoliv v ČR (sběrné dvory, elektroprodejny, elektroopravny..)
 
 

 


Obec Kamenný Most zřídila dvůr pro bezplatný odběr nefunkčního elektrozařízení z domácností a nabízí možnost předávání vyřazených elektrospotřebičů i pro občany naší obce. 
Objekt sběrného dvora je umístěn za rybníkem a převzetí je každou první sobotu v měsíci.
Do sběrného dvora je možno dávat televizory, ledničky, el. sporáky, pračky, žehličky, varné konvice, mixéry, fény, vysavače…. (nesmí být rozebrány a musí mít přívodní el. kabel!!)

 

 

Změna úředních hodin

úřední hodiny

Covid

covidVeškeré informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády a ministerstev naleznete na tomto odkazu - zde.

Hlášení poruch

poruchy

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Oznámení ČEZ

čez

Mapové portály obce


baner - Geosense

Gepro-baner

Denní tisk

logo Kladenského deníku

Infocentrum Slaný

 INFOCENTRUM SLANÝ

Kultura Slánsko

obrázek

Ručně malovaná mapa

mapa

Česká republika:

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

 

Následující
Předchozí