Neuměřice
Neuměřice

Obec

znakVítejte na oficiálních www stránkách obce Neuměřice

NeuměřiceObec Neuměřice  se nachází v okrese Kladno na trati ČD Slaný - Kralupy nad Vltavou. Leží v údolí asi 25 km dlouhého Knovízského (také zv.Svatojiřského potoka), který pramení u Libušína a teče do Kralup n. Vlt., kde se spojuje se Zákolanským potokem a vlévá se do Vltavy. Vzdušná vzdálenost k Velvarům obnáší 5 km, ke Kralupům n. Vlt. 9 km, ke Slanému 12 km a ke Kladnu 17 km.

  

N O V I N K Y

 

 

 
Informace k SARS CoV-2:

usneseníusnesení 2/2

 

 

 

 

 

 

 

Sledujte aktuality na stránkách www.vlada.cz

 

Usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020 o přijetí krizového opatření (zákaz volného pohybu osob)

Usnesení vlády ČR ze dne 16.3.2020 (mj. např. rozšíření vyjímek maloobchodního prodeje, doporučení pro osoby starší 70 let)

Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic ČR

Usnesení vlády ČR ze dne 13.3.2020 - mj. omezení pohybu přes hranice

 

Co dělat v karanténě?

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (uzavření škol)

Informace MPSV

Dočasné opatření - PID

 


 

Nabídka práce:

nabídka prácenabídka práce

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ZOO park Zájezd

Program

Plakát

Nabídka práce

 

 


 

Upozornění OÚ Neuměřice:

up

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Znovu připomínáme, že všichni majitelé nemovitosti jsou povinni podat nové daňové přiznání, a to z důvodu změny výměr pozemků. Zdůrazňujeme, že VŠICHNI.

Daňové přiznání si můžete vypočítat i na stránkách finanční správy - viz zde dole, když zarolujete níže, máte v článku i odkaz. Musíte zvolit tlačítko ve sloupci EPO - a to "zobrazit". Viz na obrázku zelená šipka.

fs

 

 

 

 


 

Víte, kdy vám končí platnost řidičského průkazu?????

Řidičských průkazů bude v roce 2020 končit hned 850 tisíc, což není zdaleka zanedbatelné číslo. Dalších bezmála 100 tisíc jich navíc zbývá vyměnit za nový ještě z loňského roku. Mezi kraje, kde končí řidičáků nejvíce, patří ten Středočeský, Jihomoravský a také hlavní město Praha. Tak co, už koukáte do peněženky, jestli se to netýká i vás?

Kde požádat o výměnu?

Výměnu řidičského průkazu je možné provést na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností, už tedy nemusíte jít na úřad v místě trvalého bydliště.

Kdy výměnu provést?

O výměnu můžete požádat už tři měsíce před skončením jeho platnosti. Počítejte však zároveň s tím, že samotný úřad má na vydání nového dokladu lhůtu 20 dní.

Co budete potřebovat?

O výměnu musíte požádat osobně, zastoupení není možné. K výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. „Při podání žádosti již žadatel nepředkládá papírovou fotografii, úředníci pořídí digitální na místě, nebo stáhnou aktuální z registru obyvatel,” upřesňuje podrobnosti vydání tiskový mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka. Vyzvednutí hotového průkazu je nejlepší osobně, případně vás může zastoupit osoba zmocněná plnou mocí.

Kolik bude výměna stát?

V rámci běžné lhůty pro vyřízení je výměna řidičského průkazu zdarma. Pokud ovšem řidič požádá o vydání dokladu do 5 dnů, bude ho výměna stát 700 korun. A kdybyste si ho chtěli preventivně vyměnit ještě před tříměsíčním obdobím končící platnosti, zaplatíte úřadu 200 korun.

Jaká pokuta vám hrozí?

A na závěr ještě upozornění – pokud usednete za volant s propadlým řidičským průkazem, riskujete pokutu na místě do 2 tisíc korun, v případě správního řízení až 2 500 korun.

A to by byla škoda peněz. Tak se hned podívejte do peněženky a překontrolujte si, jestli jste ještě v pohodě, nebo už začněte plánovat návštěvu úřadu.

Zdroj: internet

 


 

Pár fotek z našeho vánočního tvoření - naleznete zde.

Další fotky - Krásná procházka

 


 

Mateřská školka Třebusice sbírá baterie a tonery z tiskáren. Pokud někdo máte, můžete odložit v chodbě na OÚ Neuměřice do připravené bedny. Děkujeme Vám.

sběr

 

 

 

 

 


 

pesMajitelé psů v Česku mají už jen pár měsíců na splnění nové povinnosti, jinak jim budou hrozit vysoké pokuty

ČIPOVÁNÍ PSŮ BUDE od 1.1.2020 POVINNÉ !!!

Novela veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., počítá s povinným čipováním psů v České republice od 1. 1. 2020.

Změny se týkají hlavně ze zákona povinné vakcinace psů proti vzteklině. Do r. 2020 stačilo vakcinovat každého psa proti vzteklině dle vakcinačního schématu výrobce a mít tyto vakcinace potvrzené v očkovacím průkaze psa. Nově od r. 2020 vzniká chovateli zvířete povinnost mít každého psa označeného mikročipem, jehož alfanumerický kód bude zanesen v očkovacím průkaze psa. Jen u takto jednoznačně identifikovatelného psa lze považovat vakcinaci proti vzteklině za platnou.

S účinností od roku 2020 musí být každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými slovy, veterinární lékař již od roku 2020 nebude moci naočkovat proti vzteklině neočipovaného psa.

 

Výhody čipování

 • Zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli,
 • při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví,
 • lepší průkaznost identity psa,
 • snadnější monitoring chovu psů,
 • lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat,
 • umožnění kontroly psů při prodeji,
 • usnadnění situace kontrolních orgánů při potírání množíren,
 • snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí).

  Nevýhody plošného čipování

 • Nutnost vytvořit jednotnou celostátní databázi - registr čipů,
 • náklady s tím spojené.
   

  Čip sám o sobě je jen číslo

  Svého psa můžete nechat čipovat pochopitelně již nyní. Nemusíte čekat na žádné konkrétní datum. Jednoduše přivedete svého psa k veterináři, ten mu vpraví mikročip pod kůži na krk za levé ucho pomocí speciálního jednorázového aplikátoru a váš pes je načipován. Pečlivý veterinář poznačí číslo mikročipu nejen do průkazu zvířete, ale i do své evidence psích pacientů. Pak už je další postup na vás.

  Jak získat zápis v registru?

  V momentě načipování víte ovšem jen vy a váš veterinář, že čipovaní psi evidovaní v registru se vrátí k majiteli velmi rychle. Daný mikročip je spojen právě s vaším zvířetem. Zdaleka to tedy neznamená, že ztratí-li se váš načipovaný pes, snadno ho naleznete. Nikdo si čip vašeho psa nespojí ani s vaším jménem ani s vaším telefonním číslem, dokud svého psa a jeho čip nezaregistrujete do některého z aktuálních registrů psů.

  Vyzvedněte si formulář + kopie, vše pečlivě vyplňte, vlepte do každého jednu z nálepek s čárkovým kódem čipu a přidejte váš kontaktní telefon a e-mail. První kopii doručte na úřad, kde máte svého psa přihlášeného a platíte za něj poplatky. Druhou kopii poštou, nebo naskenovanou přes elektronickou poštu, odešlete např. do Národního registru majitelů zvířat. Více naleznete na stránkách: https://www.narodniregistr.cz/ (dále Online registrace) nebo do některého z dalších registrů. Třetí kopie je vaše. Až nyní plní mikročip vašeho psa funkci prostředku k vyhledání a nalezení zaběhnutého psa. Mikročip sám o sobě nemá vloženu žádnou informaci vyjma unikátního čísla. Proto až při srovnání s databází poskytne všechny potřebné informace veterinářům, nebo bezpečnostním složkám, jak vás jako majitele ztraceného psa vyhledat a zkontaktovat.

  Kolik stojí čipování?

  Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na typu čipu. Co se jeho aplikace týče, veterinární lékaři si za ni účtují 300-550 Kč. Životnost čipů se odhaduje na 25 let.

  Pes může mít místo čipu tetování

  Pokud je váš pes tetovaný, není nutné jej i čipovat. Tetování však musí být čitelné a souhlasit s údaji, uvedenými v průkazu původu. To znamená, že nečitelné tetování nebo jakékoli jiné (např. z útulků, u psů bez PP apod.) než od řádných chovatelů se neuznává. Tetování se provádí výhradně na žádost chovatele pouze štěňatům do šesti týdnů věku, které posléze slouží k vystavení PP.

  Sankce za nedodržení

  Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20-100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. Měly by mít totiž i preventivní, nejen represivní význam.

Zdroj: internet          

 


 

Informační leták: Bezpečnostní desatero

 


 

Obecní úřad Neuměřice vydává   

 

ZÁKAZ  TÁBOŘENÍ  A  PÁLENÍ  OHŇŮ  V  LESEz

V lese je zakázáno rozdělávání ohně, kouření a práce s otevřeným ohněm.

Nedodržení tohoto zákazu bude dále řešeno dle platných zákonů ČR.

 

 

 

 

 


 

U P O Z O R N Ě N Í

knVzhledem k obnově katastru obce Neuměřice novým mapováním, které bylo již dokončeno, je každý majitel nemovitosti v našem katastru povinen podat nové daňové přiznání, jelikož se změnily výměry pozemků. Zdůrazňujeme - každý majitel.

Proto v lednu 2020, nejpozději však do 31.1.2020 musíte podat nové daňové přiznání – tiskopis „Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020“. Tiskopis obdržíte na kterémkoliv finančním úřadu nebo si jej můžete stáhnout z internetových stránek finanční správy (odkaz). Tam je možno tiskopis i vyplnit.

Toto přiznání budete podávat ke stavu 1.1.2020, proto tiskopis budete vyplňovat a podávat až v lednu.

Nové výměry vaší nemovitosti naleznete buď na internetu – Nahlížení do katastru nemovitostí (odkaz), nebo jste je obdrželi na OÚ Neuměřice, kde byl vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální mapu. Ti, kteří nebyli přítomni, si přehled mohou vyzvednout po telefonické domluvě na OÚ Neuměřice – tel. č. 312583119, 724180531, abyste nás zastihli. Kdo chce, může si nechat zhotovit i výpis z katastru nemovitostí, ale zbytečně byste platili 100,- Kč.

Informace, které budete k vyplnění daňového přiznání potřebovat:

Finančnímu úřadu pro:   Středočeský kraj

Územnímu pracovišti v: Slaném

Daňové přiznání: řádné

Kód katastrálního území: 704199

Koeficient – daň ze staveb u staveb pro rodinnou rekreaci a rod.domků využívaných pro rodinnou rekreaci a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží:  1,5

Místní koeficient – pro všechny nemovitosti za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebyt.prostorů a za byty s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trv. travních porostů:   2        

 

Třeba vám pomůže i odkaz na vyhledávání koeficientů - zde!

 


VÝSTRAHA ČHMÚ NA ZVÝŠENÉ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ OD 30.6.2019 AŽ DO ODVOLÁNÍ

Český hydrometeorologický ústav vydal vzhledem k teplému a převážně suchému počasí pro Středočeský kraj i další kraje České republiky výstrahu na zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů.

V souladu s Nařízením Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26. ledna 2017 je proto v následujících místech:

1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
2) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru,
3) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
4) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání zábavní pyrotechniky,
d) jízda parní lokomotivy,
e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,
g) vypouštění „lampionů štěstí“,
h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!!

         


                                                                                                                                     

Inzerce:

inzerát

 

 

 

 

 

 

 


 

Upozornění pro podnikající osoby

odOdvoz odpadu vzniklý u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání si musí podnikající osoby zajistit samy na vlastní náklady (dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) ! ! !

 


 

MUDr. Drahoňovská

ordinace

 

 

 

 

 

 

 


 

Provozní doba obchodu v Neuměřicích:

obchod

 

 

 

 

 

 

 


 

Možnost odebírání obědů:

INFORMACE

Vzorový jídelní lístek:

listek

 

 

 

 

 

 

 


 

obr Mobilní rozhlas v naší obci. Informace naleznete po kliknutí ZDE.

 

 


 

Opatření obecné povahy při nedostatku vody - veřejná vyhláška

Upozorňujeme občany na stálou platnost Opatření obecné povahy vydaného dne 23.7.2015 odborem životního prostředí MěÚ Slaný, které je platné do odvolání.

Zakazuje se odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Slaný, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

Voda ze studní by měla být využívána zejména pro pitné účely a osobní hygienu.

Nedodržení této vyhlášky bude řešeno ve správním řízení s využitím maximálních sankcí.

Celé znění tohoto Opatření obecné povahy při nedostatku vody naleznete na úřední desce a ZDE!

 


  

Asistenční služba v případě nouzové situace úniku vody za vodoměrem

plakátplakát

 

 

 

 


 

Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1.7.2018 - ZDE

 


 

 

==================================================================================

 

==================================================================================

   
Základní údaje:  
IČ / DIČ 00234729 / CZ00234729
ZUJ 532665
Kraj Středočeský
Okres Kladno
Obec s rozšířenou působností Slaný
Obec s pověřeným úřadem Velvary
Počet částí 1
Katastrální výměra 565,43 ha
Plyn ano
Vodovod ano
Kanalizace ano
Počet obyvatel 397
POV/územní plán ano
Pošta Olovnice 315 784 020
Pověřený úřad - Velvary 315 761 015
Stavební úřad  - Velvary 315 761 350
Matriční úřad  - Slaný 312 511 111
Finanční úřad - Slaný 312 517 111
Katastrální úřad - Slaný 312 522 493
Veřejný telefonní automat - Neuměřice 312 583 077
GPS souřadnice budovy OÚ Neuměřice 50.2421117N, 14.2173025E

Nadmořská výška: - dno potočního údolí

                                  - okolní pláně dosahují výšky

cca 197 m n. m.,

250 - 280 m n. m.

 


U P O Z O R N Ě N Í

Upozorňujeme všechny občany, že na všechna dětská hřiště, tzn. i na neoplocené hřiště je

ZÁKAZ VSTUPU SE PSY.

Provozní řád dětských hřišť naleznete po rozkliknutí   Z D E !
 


Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí - více zde !!!
 

 


Stanoviště zvláštních sběrných nádob v obci Neuměřice (mapka tvoří přílohu k OZV č. 1/2015):

BIO odpad (4x 240 l) a SKLO: v zahradě u nového OÚ                                           mapa s umístěním kontejnerů na tříděný odpad

KOV: před novým OÚ

BIO 9m3: za nádražím ČD - u bývalého dětského hřiště

PLAST a PAPÍR: za nádražím ČD u bývalého dětského hřiště

PLAST, PAPÍR a SKLO: naproti bývalému OÚ směrem k návsi

   
Adresa: Neuměřice čp. 85, 273 26 p. Olovnice
IČ: 00234729
Tel.: 312 583 119

Fax:

Mobil: 

312 583 291

724 180 531

Starosta:  602 346 991 
E-mail: obec@obec-neumerice.cz
ID DS:  3afbgpa
                 
Úterý 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
starosta         15:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00   13:00 - 18:00
místostarosta         16:00 - 18:00
Následující
Předchozí