Obsah

FOTOGRAFIE Z AKCÍ NEUmáčku:

 

fotoaparát    

     Uvítáme, když se s námi podělíte o fotografie z našich akcí

 

 


 Akce:

Karneval 2012

NEUmáčkovo slovo o Karnevalu
V sobotu 18.2.2012 v 15 hodin to začalo! Tedy popravdě řečeno, pro nás karneval začal již po novém roce. Přípravy tomboly, nákupy, balení tombolenek, úklid, obstarání uhlí atd.

 Přišlo vás hodně. 73 platících dospělých a 69 dětí – děti jsme spočítaly podle tombolenek. Každé dítě dostalo u vstupu jednu výherní tombolenku – cena č. 1000.

Hudbu jsme ponechaly na Beruška Bandu; myslíme, že zpívali hezky a všichni, nejen děti, si to užili.

Spousta přítomných si odnesla i nějakou tu cenu z tomboly, někdo větší, někdo menší…. tombola je zkrátka jen hra o náhodě. Na koho se neusmálo štěstí tentokrát, třeba to vyjde jindy.

Oceněny byly tři masky, které od pořadatelek obdržely krásně nazdobený dort. A jelikož si nikdo nevytáhl tombolenku s výherním číslem dalšího nádherného dortu, proběhlo o něj losování.

Touto cestou děkujeme i sponzorům za věcné a finanční dary. Bez sponzorů by totiž takové akce v obci nebylo možné pořádat. Tentokrát patří dík St.Brejníkové, Mil.Jarošové, V. Klomínskému, Kv.Lapáčkové, J.Nedvědové ml., Obecnímu úřadu Neuměřice a Jar.Srbovi. Rovněž také děkujeme za vydatnou pomoc paní M.Eclerové.

 Děkujeme, že jste přišli a těšíme se na další společnou akci.

                                             Za NEUmáček - Broňa R., Lenka P., Zdena M.