Neuměřice
Neuměřice

Projednávání přestupků

 

 

Obec Neuměřice uzavřela s Městem Velvary 

veřejnoprávní smlouvu o zajišťování státní správy na úseku projednávání přestupků

Předmětem této smlouvy je po dohodě smluvních stran a v souladu se zákonnými ustanoveními, zejména s  ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zajišťování výkonu státní správy, a to přenesená působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v  rozsahu stanoveném v  ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek uvedených v této smlouvě.

Celé znění této smlouvy naleznete zde.

 

Následující
Předchozí