Neuměřice
Neuměřice

Územní plán

 

V roce 2000 byl schválen Územní plán sídelního útvaru Neuměřice. Vzhledem k dosti zásadním změnám v zákonech (stavební, územní plánování aj.) a k četným žádostem občanů započaly v roce 2008 práce na novém návrhu zadání územního plánu tak, aby vyhovoval platným zákonům a co nejvíce se přiblížil k požadavkům občanů. Na základě různých vyjádření, podmínek a připomínek byl návrh územního plánu přepracován.

 


 

Návrh územního plánu Neuměřice po připomínkování dle § 52 odst. 1 stavebního zákona 

Tento návrh byl předložen pro jeho veřejné projednání a následně schválen.

 

 


    

Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2011 zrušovací se ruší Obecně závazná vyhláška obce Neuměřice o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Neuměřice (1/2000) a tím pozbývá platnosti Územní plán z roku 2000, a to k 11.6.2011.

 


≈  ≈  ≈  ≈  ≈

Dne 26.5.2011 vydalo Zastupitelstvo obce Neuměřice na svém zasedání Návrh opatření obecné povahy Územního plánu Neuměřice (viz Úřední deska).

Nový územní plán naší obce nabývá platnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení, tj. 11.6. 2011. 
Zájemci mohou nahlédnout do nového platného územního plánu naší obce v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě na OÚ Neuměřice, dále na MěÚ Slaný a MěÚ Velvary - více naleznete zde.


Tiskopis - Podnět na pořízení změny ÚP


 

Změna úředních hodin

úřední hodiny

Covid

covidVeškeré informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády a ministerstev naleznete na tomto odkazu - zde.

 

Hlášení poruch

info

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

----------------------------

Mapové portály obce


baner - Geosense

Gepro-baner

Denní tisk

logo Kladenského deníku

Infocentrum Slaný

 INFOCENTRUM SLANÝ

Kultura Slánsko

obrázek

Ručně malovaná mapa

mapa

Česká republika:

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

 

Následující
Předchozí