Neuměřice
Neuměřice

NEUmáček

P ř i d e j t e    s e    k    n á m ... 
 
Pár slov na úvod.... 

 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH NEUmáčku,

 lidí, kteří mají chuť, zájem a jsou ochotni věnovat svůj volný čas pro to, aby se v naší obci lépe a radostněji žilo, abychom se více seznámili, měli možnost si popovídat, posedět či zaskotačit si na různých setkáních a akcích všeho druhu. Aby si naše děti měly možnost si pohrát, pobavit se, seznámit se osobně a ne jen přes počítač, přes různé vymoženosti, jako je ICQ, SKYPE, FB atd. atd.

Budeme rády za každou pomocnou ruku, za každého občana, za každý nápad či radu. Vždyť to děláme pro nás pro všechny. A proto bychom byly rády, kdybyste se k nám připojili a pomohli nám snad až moc klidný život v naší obci trochu rozbouřit, rozvýřit a rozveselit. Chtěly bychom připravit více takových akcí, kde by se lidé potkávali. Nějak se nám zdá, že ten život tak rychle utíká a člověk nemá čas se ani pomalu seznámit s novým sousedem.

A nejdůležitější myšlenka našeho projektu? Sdružovat se, bavit se, poznávat nové lidi a nové věci....

A proto - jak jsme se již v našem zpravodaji (duben - červen 2011) zmiňovaly,

... RÁDY BYCHOM v naší vesničce organizovaly různé akce, a to jak pro děti, tak i dospělé. 
... RÁDY BYCHOM, aby se k nám přidalo co nejvíce občanů, kteří mají zájem na oživení naší obce a byli by ochotni ze svého volného času věnovat trochu i ostatním a pomoci nám

… PŘIVÍTÁME NÁZORY A NÁPADY VÁS VŠECH!!!!!

... RÁDY BYCHOM, abyste Vy, i Vy, a i Vy... přišli mezi nás.

Prozatím je vše ještě "v plenkách", ale doufáme, že naši vizi uskutečníme a že se zde budou konat různé akce a setkání, a že si každý z nás najde čas a do dění se zapojí a nebo alespoň svoji účastí toto podpoří.

 Těšíme se na spolupráci se všemi dobrovolníky.
             

Za NEUmáček 

Broňa Roškotová a Lenka Paluková

 

 

Spojení

 e-mail: sdruzeni.neumerice@seznam.cz  

   

Akce, novinky.....

 

 


NEUmáček bude rád za každý příspěvek, za každý bonbon, za každé lízátko či jinou drobnost, kterou můžete darovat buď přímo pořadatelkám (Bronislava Roškotová a Lenka Paluková) a nebo přinést na OÚ Neuměřice. Vaše dary budou použity na dětský den nebo na některou další akci.

Děkujeme.

  

 

 

 

 

Nezapomeňte si prohlédnout fotografie z našich akcí. Třeba i vy se tam najdete. Další fotografie naleznete v Menu Neumáčku - fotografie.

Následující
Předchozí