Neuměřice
Neuměřice

Ztráty a nálezy

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Na základě tohoto ustanovení je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo.

 

Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce. Obec posoudí a ohodnotí stav a cenu věci, po té dojde k její likvidaci nebo ji poskytne k prodeji.

 
Přihlásí-li se úřadu vlastník věci před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání úřadu, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží.
 
Vlastník věci je rovněž dle občanského zákoníku povinen nahradit obci náklady, které mu vznikly v souvislosti s jejím opatrováním.

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) se předávají tomu odboru městského úřadu, který zajišťuje příslušnou agendu.

Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese:

Obecní úřad Neuměřice
Neuměřice 85

Telefon: 312 583 119, 724 180 531

 

SEZNAM  PŘEDANÝCH  NÁLEZŮ
 
 
 poř.č.   datum předání nálezu

 místo

a datum nálezu

nalezená věc lhůta na likvidaci

 

 

 

   

 

 

 

   

 

       

 

 

 

Následující
Předchozí