Neuměřice
Neuměřice

Ztráty a nálezy

 

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Na základě tohoto ustanovení je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo.

Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce. Obec posoudí a ohodnotí stav a cenu věci, po té dojde k její likvidaci nebo ji poskytne k prodeji.

Přihlásí-li se úřadu vlastník věci před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání úřadu, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží.
Vlastník věci je rovněž dle občanského zákoníku povinen nahradit obci náklady, které mu vznikly v souvislosti s jejím opatrováním.
Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) se předávají tomu odboru městského úřadu, který zajišťuje příslušnou agendu.

 
Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese:
Obecní úřad Neuměřice
Neuměřice 85
Telefon: 312 583 119, 724 180 531

 

SEZNAM  PŘEDANÝCH  NÁLEZŮ
--------------------------------------------------------------------------------------
poř.č.    datum předání nálezu            místo a datum nálezu                         nalezená věc                                                         lhůta na likvidaci nálezu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.          4.3.2021                           náves Neuměřice                        průkazka PID - Matěj P.                            5.9.2021
2.         21.3.2021                         děské hřiště Neuměřice             jízdní kola                                         22.9.2021
3.         30.5.2021                        potok Neuměřice                        klíče od auta Kia                                         1.12.2021
 

 

Změna úředních hodin

úřední hodiny

Covid

covidVeškeré informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády a ministerstev naleznete na tomto odkazu - zde.

 

Hlášení poruch

info

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

----------------------------

Mapové portály obce


baner - Geosense

Gepro-baner

Denní tisk

logo Kladenského deníku

Infocentrum Slaný

 INFOCENTRUM SLANÝ

Kultura Slánsko

obrázek

Ručně malovaná mapa

mapa

Česká republika:

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

 

Následující
Předchozí