Neuměřice
Neuměřice

Ztráty a nálezy

 

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Na základě tohoto ustanovení je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo.

Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce. Obec posoudí a ohodnotí stav a cenu věci, po té dojde k její likvidaci nebo ji poskytne k prodeji.

Přihlásí-li se úřadu vlastník věci před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání úřadu, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží.
Vlastník věci je rovněž dle občanského zákoníku povinen nahradit obci náklady, které mu vznikly v souvislosti s jejím opatrováním.
Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) se předávají tomu odboru městského úřadu, který zajišťuje příslušnou agendu.

 
Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese:
Obecní úřad Neuměřice
Neuměřice 85
Telefon: 312 583 119, 724 180 531

 

SEZNAM  PŘEDANÝCH  NÁLEZŮ
--------------------------------------------------------------------------------------
poř.č.    datum předání nálezu            místo a datum nálezu                         nalezená věc                                                         lhůta na likvidaci nálezu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

Následující
Předchozí