Neuměřice
Neuměřice

Současnost

 

Obec prošla za poslední léta zásadní proměnou. Máme zde plyn, vodovod, povrchovou a splaškovou kanalizaci. Většina domácností je telefonizována, i když v poslední době převládají spíše telefony mobilní a pevné linky se ruší. Velká část občanů má přístup k internetu.

V obci byly opraveny chodníky, místní komunikace, kaplička. Provedena byla rekonstrukce elektrického vedení, veřejného osvětlení a obecního rozhlasu, začalo se s výstavbou nových rodinných domů. Vybudována byla cyklostezka Neuměřice - Olovnice.

V letech 2001 – 2002 Správa a údržba silnic Kladno provedla úplnou rekonstrukci hlavní silnice vedoucí přes naši obec.

V roce 1998 byl po celé obci rozveden plyn, na konci r. 2010 dokončena akce splaškové kanalizace a vodovodu. Naše obec je napojena na čistírnu odpadních vod v Olovnici.

Vybudováno bylo malé dětské hřiště. 

V r. 2012 započala rozsáhlá rekonstrukce budovy bývalé školy.

V 10/2013 se vybudovalo nové dětské hřiště za hřištěm TJ Sokol Neuměřice.

V říjnu 2013 se úřad přestěhoval do nově zrekonstruované budovy bývalé školy, čp. 85.

Od 1.11.2015 se změnilo sídlo Obce-Obecního úřadu Neuměřice z čp. 21 na čp.85.

V listopadu 2015 byla bývalá budova obecního úřadu prodána.

Od srpna 2018 jsou občanům k dispozici herní prvky v zahradě obecního úřadu.

V listopadu 2018 otevřeno víceúčelové hřiště u budovy bývalého statku čp. 27.

Probíhá obnova cest, alejí a sadů, opravují se místní komunikace.

V květnu a červnu 2020 proběhly opravy kolejí, zbourání budovy na nádraží a postavení nové zastávky.

  

Občanská vybavenost

Lékařskou péči zajišťuje lékařka ve Zvoleněvsi, občané dojíždí i do Slaného a Kralup n.Vlt.

Do základní školy dojíždějí děti do Zvoleněvsi nebo Kralup n. Vlt., do mateřské školky většinou do Zvoleněvsi a Olovnice.

V obci máme fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště v sousedství sportovního areálu a cvičební herní prvky v zahradě u obecního úřadu.

V přízemí budovy bývalého obecního úřadu bylo možno nakoupit v prodejně smíšeného zboží, a to až do podzimu 2014. Potom se obchod přestěhoval do zrekonstruované budovy čp. 8. 

U nádraží ČD je restaurace.

  

Dopravní dostupnost

Dopravní obslužnost je zajišťována jak autobusem, tak i vlakem:

≈  ČSAD Slaný a Kladno (směr Kladno - Brandýsek - Velvary a zpět)

≈  ČD (směr Slaný - Louny a zpět a směr Kralupy n. Vlt. - Praha a zpět).

 

Hlášení poruch

info

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Covid

covidVeškeré informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády a ministerstev naleznete na tomto odkazu - zde.

 

Mapové portály obce


baner - Geosense

Gepro-baner

Denní tisk

logo Kladenského deníku

Infocentrum Slaný

 INFOCENTRUM SLANÝ

Kultura Slánsko

obrázek

Ručně malovaná mapa

mapa

Česká republika:

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

 

Následující
Předchozí