Neuměřice
Neuměřice

Současnost

Občanská vybavenost

Lékařskou péči zajišťuje lékařka ve Zvoleněvsi, občané dojíždí i do Slaného a Kralup n.Vlt.

Do základní školy dojíždějí děti do Zvoleněvsi nebo Kralup n. Vlt., do mateřské školky většinou do Zvoleněvsi a Olovnice.

 

O obci

Obec prošla za poslední léta zásadní proměnou. Máme zde plyn, vodovod, povrchovou a splaškovou kanalizaci. Většina domácností je telefonizována, i když v poslední době převládají spíše telefony mobilní a pevné linky se ruší. Velká část občanů má přístup k internetu.

V obci byly opraveny chodníky, místní komunikace, kaplička. Provedena byla rekonstrukce elektrického vedení, veřejného osvětlení a obecního rozhlasu, začalo se s výstavbou nových rodinných domů. Vybudována byla cyklostezka Neuměřice - Olovnice.

V letech 2001 – 2002 Správa a údržba silnic Kladno provedla úplnou rekonstrukci hlavní silnice vedoucí přes naši obec.

V roce 1998 byl po celé obci rozveden plyn, na konci r. 2010 dokončena akce splaškové kanalizace a vodovodu. Naše obec je napojena na čistírnu odpadních vod v Olovnici.

Vybudováno bylo malé dětské hřiště. 

V r. 2012 započala rozsáhlá rekonstrukce budovy bývalé školy.

V 10/2013 se vybudovalo nové dětské hřiště za hřištěm TJ Sokol Neuměřice.

V říjnu 2013 se úřad přestěhoval do nově zrekonstruované budovy bývalé školy, čp. 85.

Od 1.11.2015 se změnilo sídlo Obce-Obecního úřadu Neuměřice z čp. 21 na čp.85.

V listopadu 2015 byla bývalá budova obecního úřadu prodána.

Od srpna 2018 jsou občanům k dispozici herní prvky v zahradě obecního úřadu.

V listopadu 2018 otevřeno víceúčelové hřiště u budovy bývalého statku čp. 27.

Probíhá obnova cest, alejí a sadů, opravují se místní komunikace.

V květnu a červnu 2020 proběhly opravy kolejí, zbourání budovy na nádraží a postavení nové zastávky.  

Od podzimu 2014 se prodejna smíšeného zboží přestěhovala do zrekonstruované budovy čp. 8. 

V létě 2012 započala rozsáhlá celková rekonstrukce budovy bývalé školy, po dokončení  nové sídlo obecního úřadu a v patře prostory pro volnočasové aktivity.

V létě 2013 se začalo s budováním nového dětského hřiště za hřištěm TJ Sokol Neuměřice.

V říjnu 2013 nastalo stěhování úřadu do nově zrekonstruované budovy bývalé školy.

V listopadu 2015 byla budova čp. 21 bývalého obecního úřadu prodána.

Dne 14.8.2018 byly zpřístupněny nové herní prvky umístěné v zahradě u budovy obecního úřadu

Dne 4.11.2018 bylo slavnostně otevřeno víceúčelové hřiště u nádraží ČD.

Dne 15.4.2019 byly uděleny dle našeho návrhu obecní symboly - znak a vlajka. 

Na jaře 2020 proběhla oprava kolejí, zbourání budovy na nádraží, postavení nové zastávky pro cestující.

Během roku 2022 se rozšířila asfaltová plocha u hřiště s umělým povrchem. Zde bylo vytvořeno místními sportovci hřiště na hokejbal a jiné sporty.

V říjnu 2022 obec poskytla 1. patro Obecního úřadu Dětské zájmové skupině Hnízdečko. Skupina je určena  dětem  od 18 měsíců do 6 let.

Obec koupila do svého vlastnictví koncem roku 2022 stávající budovu "Staré hospody". Záměr obce Neuměřice vyplynul z potřeby vybudovat místo pro občany všech věkových kategorií. Nebylo zde místo k pořádání sportovních a kulturních akcí, hospody a prostor k využití pro návštěvníky hřiště s umělým povrchem. Objekt, ve kterém se v současné době nachází hospoda s víceúčelovým sálem, se zdá být optimální pro všechny tyto účely. Posílení propojení hospody  a občanů obce je klíčové, zejména zvážíme-li budoucí akce konané v hospodě a v sále ( akce NEUmáček, plesy, Máje aj.) a jejich význam pro společenský život obce.     

V jarních měsících roku 2023 byla zrevitalizována dlouho neupravená a zarostlá rokle. Obec chtěla využít nerovný, členitý povrch části rokle pokrytý náletovými dřevinami. Bylo vytvořeno discgolfové hřiště. Jedná se o  jednoduchou hru pro všechny, skvělý sport a aktivní zábavu. Discgolf není náročný na výbavu, dá se snadno naučit, může ho hrát každý bez rozdílu věku. Mohou hrát děti, rodiny s dětmi, sportovci, senioři…  Hraje se nejen rekreačně, ale také na vysoké úrovni www.discgolf.cz.                                                 

Od 1. dubna 2023 naleznete kontejnery na tříděný odpad u obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce Neuměřice na svém jednání rozhodlo o výrazném zvýšení využití pytlového systému sběru.  Proto jednou měsíčně naleznete ve schránce pytle na tříděný odpad -1 ks PLAST a 1 ks PAPÍR. Další potřebné  pytle zakoupíte na OÚ Neuměřice.

V květnu 2023  byla instalována nová nástěnka na návsi u autobusové  zastávky. Jedná se o prostor na plakáty, informační nástěnku OÚ a schránku na Vaše nápady, jak naší obec zlepšit. Čekáme na Vaše názory.

  

Dopravní dostupnost

Dopravní obslužnost je zajišťována jak autobusem, tak i vlakem:

≈  ČSAD Slaný a Kladno (směr Kladno - Brandýsek - Velvary a zpět)

≈  ČD (směr Slaný - Louny a zpět a směr Kralupy n. Vlt. - Praha a zpět).

 

Hlášení poruch

info

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Mapové portály obce


baner - Geosense

Gepro-baner

Denní tisk

logo Kladenského deníku

Infocentrum Slaný

 INFOCENTRUM SLANÝ

Kultura Slánsko

obrázek

Ručně malovaná mapa

mapa

Česká republika:

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

 

Následující
Předchozí