Neuměřice
Neuměřice

Hospodaření a rozpočet obce

 

Rozpočet obce:

2021 

2020

 

 


Rozpočtové opatření:

1/2021

3/2020

2/2020

1/2020

 

 


Závěrečný účet za rok 2020 

Zpráva o výsledku hospodaření (audit) 

Fin 

Finanční vypořádání (tabulky 1 - 4)

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

 


Střednědobý výhled rozpočtu:

zde

 


Rozpočtové provizorium:

zde

Obec Neuměřice nehospodaří podle rozpočtového provizoria, ale dle schváleného rozpočtu pro tento rok.

 


 

Následující
Předchozí