Neuměřice
Neuměřice

Co dělat v tísni a při nebezpečných situacích

 

Na http://www.hzskladno.cz/?cat=24 najdete mimo jiné i návody, jak se chovat v různých situacích:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
T í s ň o v é   l i n k y
 
112 – jednotná linka tísňového volání
spojuje všechny složky integrovaného záchranného systému, operátoři komunikují také v cizích jazycích
 
150 – hasiči
volejte při požárech, nehodách, vždy když je třeba provést záchranné a likvidační práce
 
155 – záchranná služba
volejte při selhání základních životních funkcí člověka, závažném úrazu nebo onemocnění
 
158 – Policie ČR
volejte pokud je ohrožena bezpečnost nebo máte-li podezření na jakoukoliv formu terorismu
 
156 – městská policie
volejte v případě narušení veřejného pořádku v obci, kde je zřízena
 

 

V případě volání na tísňovou linku dodržujte tyto zásady

Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte:

vaše jméno a příjmení,

číslo telefonu, ze kterého voláte,

co se stalo,

kdy se událost stala nebo zda se právě děje,

kolik osob potřebuje pomoc.

Často se stává, že více volajících ohlašuje stejnou událost. Proto se může stát, že vás operátor požádá pouze o poskytnutí dodatečných informací nebo upřesnění informace o události a ukončí hovor. Operátor tímto způsobem zabraňuje zbytečnému opakování stejných informací a uvolňuje tísňovou linku pro další tísňové hovory.

Uveďte, kde je pomoc vyžadována - pokud možno úplnou adresu. Pokud je to potřeba, popište nejvhodnější cestu k tomuto místu. Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte, uveďte tuto skutečnost.

Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.) a na komplikace v dojezdové trase - neprůjezdna cesta aj.

 


 

 

Následující
Předchozí