Neuměřice
Neuměřice

Místní poplatky

 

popelniceMístní poplatek za odpady

Tento poplatek se vybírá dle platné Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství .

400 Kč/rok na osobu s trvalým pobytem

400 Kč/rok za nemovitost bez trvalého pobytu

 

 


 

Místní poplatek za psa

Tento poplatek se vybírá dle platné Obecně závazné vyhlášky  o místním poplatku ze psů, a je stanoven:

      obrázek psa100,- Kč za jednoho psa

       a za druhého a každého dalšího psa 250,- Kč.

       Splatnost poplatku:

                               nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku

 

Tiskopis - Přiznání k místnímu poplatku ze psů - naleznete zde.

Tiskopis - Odhlášení psa z evidence - naleznete zde.

Tiskopis - Registrační karta pro čipovaného psa - naleznete zde.

 


 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Tento poplatek se vybírá dle platné Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.

Tiskopis Ohlášení k tomuto místnímu poplatku naleznete zde.

 


 

V případě platby převodem na účet obce č. 388113369/0800  do poznámky napsat druh platby a jméno poplatníka a jako variabilní symbol uveďte Vaše číslo domu nebo číslo evidenční.

 


 

Následující
Předchozí