Neuměřice
Neuměřice

Odpadové hospodářství

Informování občanů o odpadovém hospodářství:

Výsledky třídění odpadu za rok 2022

Komfort pro třídění, dostatek informací a zájem o životní prostředí vloni přivedl další 2 % obyvatel ČR mezi aktivní třídiče odpadů. Z dřívějších 73 % se podíl třídících obyvatel ČR zvýšil na 75 %. Hlavním cílem bylo zachovat stabilní tok vytříděných odpadů z obcí na třídicí linky, až po konečné zpracování u recyklátorů tak aby se třídění nemuselo omezit. Dosažené výsledky v recyklaci a využití obalů v minulém roce dokazují, že i přes energetickou krizi se fungování systému podařilo udržet.

Tisková zpráva EKO-KOM 

Výsledky třídění odpadu za rok 2022 

 

Pro rok 2024

OZV 1-2022

OZV 2-2022

Směrnice 1-22

Sběr odpadů po domácnostech prostřednictvím pytlů pro plast, papír a sklo - pro r. 2024: 

Tyto pytle budou sváženy 1x měsíčně vždy třetí úterý v měsíci. Tento harmonogram je zpracován dle jednotlivých měsíců a dní následovně:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

16

20

19

16

21

18

16

20

17

15

19

17

 


Odpadové hospodářství - přehled příjmů a výdajů - likvidace odpadů

Rok příjmy výdaje doplatek obce
2020 85.100,- 547.250,- 462.150,-
2021 73.500,- 581.000,- 507.500,-
2022 182.480,- 725.375,- 542.895,-

Jakým způsobem mohou občané nakládat s odpady?

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD - POPELNICE
Komunálním odpadem není odpad vzniklý u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání ! ! !    Odvoz odpadu si musí takto podnikající osoby zajistit samy na vlastní náklady ! ! !

Svoz popelnic je prováděn 1x týdně, a to ve čtvrtek (i ve dnech svátků), a to na základě vylepené celoroční známky.

Upozorňujeme všechny občany, že dle zákona o odpadech je každý  původcem odpadu, proto každá nemovitost musí být zaregistrována k provádění svozu směsného komunálního odpadu !!!

V případě nejasností se obraťte na OÚ Neuměřice, kde vám vše rádi vysvětlíme.

 

 
TŘÍDĚNÝ ODPAD
Tříděným odpadem není odpad vzniklý u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání ! ! !    Odvoz odpadu si musí takto podnikající osoby zajistit samy na vlastní náklady ! ! !
 
Umístění kontejnerů:
 
za nádražím BIO      
dvůr u OÚ plast papír sklo kovy
zahrada u OÚ sklo  BIO textil jedlý olej, tuk

 

Možno třídit i do pytlů - plast, papír, sklo - svozy jsou rozepsány výše v tabulce.

⇔ ⇔ ⇔

Do kontejneru na  KOVY patří: nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádoby od kosmetiky, ostatní drobné kovové obaly.

Do kontejneru na  KOVY nepatří: tlakové nádobky od sprejů, obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami.

⇔ ⇔ ⇔
Do kontejneru na JEDLÉ OLEJE a TUKY patří: přepálený rostlinný oej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.
Do kontejneru na JEDLÉ OLEJE a TUKY nepatří: směsný (komunální odpad, živočišné tuky (sádlo, lůj), motorový lej, plast (krom lahví s olejem), sklo, papír, nápojové kartony (europack), baterie, elektromateriál, textil a obuv, biologický odpad, zdravotnický materiál.
 
⇔ ⇔ ⇔
Do compostaineru na BIO odpady patří: travní hmota, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, listí, dřevní hmota, hobliny, popel ze dřeva, větve.

Do compostaineru na BIO odpady nepatří: papír, tetrapack, plasty, sklo, kovy, textil, léky, barviva, guma, saponáty, čistící prostředky, baterie, minerální oleje

 


 

NEBEZPEČNÝ ODPAD
(nedávat do popelnic)
Nebezpečným odpadem není odpad vzniklý u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání ! ! !    Odvoz odpadu si musí takto podnikající osoby zajistit samy na vlastní náklady ! ! !
- je zajištěn dvakrát do roka mobilní svoz, a to před Starou hospodou, za přejezdem ČD v naší obci. Termíny jsou vždy v předstihu oznámeny v místním zpravodaji
- druhy odpadu: kovové obaly od škodlivin (barev, laků, ředidel), nerozbité zářivky, odpadní ustalovače a vývojky, oleje a tuky, rozpouštědla, barvy, lepidla, autobaterie, léky (v původních obalech), galvanické články, hydroxidy, kyseliny a pesticidy (v původních obalech) atd.
UPOZORŇUJEME, ŽE TENTO MOBILNÍ SVOZ JE URČEN POUZE PRO OBČANY OBCE NEUMĚŘICE BUĎ S TRVALÝM POBYTEM NEBO VLASTNÍCÍ V NAŠÍ OBCI NEMOVITOST.
 

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
(to co se do popelnice nevejde) 
Velkoobjemovým odpadem není odpad vzniklý u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání ! ! !    Odvoz odpadu si musí takto podnikající osoby zajistit samy na vlastní náklady ! ! !
-   rovněž tak jako nebezpečný odpad je zajištěn dvakrát do roka velkoobjemový kontejner 
- druhy odpadu: starý nábytek, koberce, kamna, dřevo, vany, WC, umyvadla, PVC krytina atd., ne však zemina ani stavební suť apod.
UPOZORŇUJEME, ŽE TENTO MOBILNÍ SVOZ JE URČEN POUZE PRO OBČANY OBCE NEUMĚŘICE BUĎ S TRVALÝM POBYTEM NEBO VLASTNÍCÍ V NAŠÍ OBCI NEMOVITOST.
 
DŘEVA A DŘEVOTŘÍSKOVÉHO ODPADU
Velkoobjemovým odpadem není odpad vzniklý u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání ! ! !    Odvoz odpadu si musí takto podnikající osoby zajistit samy na vlastní náklady ! ! !
-   rovněž tak jako nebezpečný odpad je zajištěn dvakrát do roka velkoobjemový kontejner 
- fyzické osoby mohou odevzdat dřevo a dřevotřísku, vyřazený dřevěný a dřevotřískový nábytek zbavený kovových, skleněných a plastových částí
UPOZORŇUJEME, ŽE TENTO MOBILNÍ SVOZ JE URČEN POUZE PRO OBČANY OBCE NEUMĚŘICE BUĎ S TRVALÝM POBYTEM NEBO VLASTNÍCÍ V NAŠÍ OBCI NEMOVITOST.

 

 

STAVEBNÍ SUŤ, ZEMINA...
odvoz si zajišťuje a hradí občan sám.
 

 

VYSLOUŽILÉ   ELEKTROSPOTŘEBIČE
- použité elektrospotřebiče můžete bezplatně odevzdat na místech zpětného odběru kdekoliv v ČR (sběrné dvory, elektroprodejny, elektroopravny..)
 
 

 
 

Obec Kamenný Most zřídila dvůr pro bezplatný odběr nefunkčního elektrozařízení z domácností a nabízí možnost předávání vyřazených elektrospotřebičů i pro občany naší obce. 
Objekt sběrného dvora je umístěn za rybníkem a převzetí je každou první sobotu v měsíci.
Do sběrného dvora je možno dávat televizory, ledničky, el. sporáky, pračky, žehličky, varné konvice, mixéry, fény, vysavače…. (nesmí být rozebrány a musí mít přívodní el. kabel!!)

 

 
Má to smysl - třiďte odpad
 
 

 

Předcházení vzniku odpadu

odpadyleták

 

 

 

 

 


 

Následující
Předchozí