Neuměřice
Neuměřice

Ověřování

 

 

 Ověření podpisu – legalizace 

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost podepsaného textu.
Žadatel předloží platný občanský průkaz (popř. cestovní doklad).

Správní poplatek 30,- Kč za ověření jednoho podpisu
 

Ověření podpisu nelze provést: 
1. na listině, která je vyhotovena jiným písmem než latinkou
2. na prázdné listině
3. na listině, která je napsána v cizím jazyce a není k ní přiložen úředně ověřený překlad


 
V případě většího množství k ověření se prosím objednejte.
Děkujeme za pochopení.
 

Ověření kopie – vidimace

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost textu na ověřované listině.
Vidimace se provádí na žádost, vidimovanou listinu pořizuje žadatel na vlastní náklady (tj. úhrada za kopírování).

Správní poplatek 30,- Kč za každou i započatou stranu

Ověřování kopií nelze provést:
1. např. u občanských průkazů, cestovních dokladů, zbrojního pasu, vojenské knížky, rybářského lístku, vkladní knížky, šeku, losu .., geometrického plánu, rysu nebo technické kresby..
2. je-li listina opatřena plastickým textem nebo razítkem
3. jsou-li na kopii nějaké úpravy (škrty, vsuvky, doplňky..)
4. není-li kopie doslova shodná s předloženou listinou
5. je-li předložená listina napsána cizím jazykem a není přiložen úředně ověřený překlad (lze provést fotokopii na náklady žadatele přímo před samotným ověřením)
 

V případě většího množství k ověření se prosím objednejte.

Děkujeme za pochopení.

 


 

Mapové portály obce


baner - Geosense

Gepro-baner

Pronájem hřiště s umělým povrchem

pondělí:

 

 

úterý:

18:00-20:00

TJ S.Neuměřice

 

středa:

18:00-20:00

FB Neuměřice

 

čtvrtek:

 

 

pátek:

 

 

sobota:

 

 

neděle:

 

 

 

Denní tisk

logo Kladenského deníku

Infocentrum Slaný

 INFOCENTRUM SLANÝ

Kultura Slánsko

obrázek

Ručně malovaná mapa

Klikněte pro zobrazení mapy

Kladensko:

baner

Česká republika:

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

 

Následující
Předchozí