Neuměřice
Neuměřice

Statistika obyvatel

 

Statistické údaje z evidence obyvatel obce Neuměřice

 

Přehledy ke dni:            26.5.2020

 

tabulka počtu obyvatel 

     

     Přehled obyvatel dle věkových kategorií

  

 

 graf 

     Věkové rozložení obyvatel

 

 

graf    

     Obyvatelé dle pohlaví

 

 

    graf

     Rodiny dle počtu dětí

 

 

 graf   

     Věkové rozložení dětí

 

 

 

 

 

Následující
Předchozí