Neuměřice
Neuměřice

Stavební záležitosti

 

 

Obec Neuměřice spadá pod:

Město Velvary

odbor výstavby a životního prostředí

náměstí Krále Vladislava čp.1

273 24  Velvary

 

Úřední doba MěÚ:

Den

dopoledne

odpoledne

pondělí

8 - 11

12 - 17

středa

8 - 11

12 - 17

 

Kontakty:

Jméno

Telefon

Bernášek Jan

31 5617 095

Protivová Martina

31 5617 096

Sedláčková Edita

31 5617 097

 

 

Výtažek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

 

Ohlášení postačí u staveb

- Stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m² zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.

- Změny staveb, kdy se nepřekročí parametry z předchozího bodu (přístavby, nástavby rodinného domku)

- Stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. Např. stavební úpravy bytu bez zasahování do nosných stěn.

- Opěrné zdi do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím.

 

Stavební povolení vyžadují

- Stavby a stavební úpravy, kde nestačí ohlášení, například novostavby se zastavěnou plochou větší než 150 m².

- Případy, kdy se zasahuje do nosných konstrukcí domu. Například byt, ve kterém se bourají nosné zdi.

 

Kdy předchází Územní řízení

Stavebnímu povolení a Ohlášení u nástaveb a přístaveb předchází ještě územní řízení.   

- U rodinných domků se obvykle spojuje se Stavebním povolením nebo Ohlášením do jednoho procesu, který se tím prodlužuje.

- O územní řízení se nežádá u stavebních úprav, tzn. v případech, kdy se dům nezvyšuje ani nerozšiřuje.

 

Shrnutí

- Pokud budete stavět drobnou stavbu kolem domu, vyměňovat okna v bytě nebo domě, střešní krytinu za krytinu s podobnými vlastnostmi, nemusíte ohlašovat nic.

- Pokud stavíte novostavbu rodinného domu se zastavěnou plochou do 150 m², která je určena pro bydlení nebo rekreaci v zástavbě podobných domů, pak stačí ohlášení.

- Pokud upravujete, přistavujete nebo nastavujete stávající rodinný dům a nerozšíříte jej nad 150 m² plochy, dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví, pak stačí ohlášení.

- Pokud budete při přestavbě bytu v paneláku zasahovat do nosných panelů, je třeba stavební povolení

 

Co nevyžaduje návštěvu na stavebním úřadu (§ 79 a § 80 stavebního zákona)

Nové stavby

- Opěrná zeď do výšky 1 m, která nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi ani s veřejným prostranstvím,

- skleník do 40m² plochy a do 5 m výšky, který je dál než 2 m od hranice pozemku,

- stavba u rodinného nebo u rekreačního domu. Stavba, která stojí na pozemku rodinného nebo rekreačního domku, má zastavěnou plochu max. 25 m², jedno nadzemní podlaží,  je vysoká max. 5 m a podsklepena do hloubky 3 m hloubky. Stavba musí souviset s užíváním domku a nesmí sloužit pro podnikání a nesmí se v ní skladovat hořlaviny nebo výbušniny. Stavba musí být minimálně 2 m od hranice pozemku a po jejím umístění musí zbýt alespoň 50% plochy pozemku schopného vsakovat dešťovou vodu,

- bazén do 40m² plochy u rodinného nebo rekreačního domu, který je dál než 2 m od hranice pozemku,

- výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění trasa.

Úpravy domu a bytu

- Stavební úpravy a udržovací práce, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

 

Kdy postačí územní řízení (§ 103 stavebního zákona)

Územní řízení je jednodušší proces, který obvykle předchází stavbám, pro které je třeba ohlášení, nebo povolení. Výběr nejčastějších staveb, kdy stačí územní řízení samo o sobě

- Stavba do 25 m² zastavěné plochy s jedním nadzemním podlažím výšky max. 5 m nepodsklepená. Nesmí obsahovat obytné místnosti, hygienické zařízení ani vytápění ani nesmí sloužit k chovu zvířat,

- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky,

- nádrže na vodu do 100 m3, vzdálené nejdále 50 m od rodinného domu,

- odstavné plochy do 300m².

 

Pozor však na památkové zóny či památkové stavby – zde v každém případě nutno řešit se stavebním úřadem.

 

Následující
Předchozí