Neuměřice
Neuměřice

Příjem žádostí

 

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 
ústně –  v kanceláři Obecního úřadu Neuměřice (sídlo Neuměřice čp. 85)
písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu Neuměřice nebo poštou na  
  adresu:                 
Obecní úřad Neuměřice
 Neuměřice č.p. 85
273 26 p. Olovnice
- e-mailemobec@obec-neumerice.cz
- elektronickým podánímdatová schránka 3afbgpa
telefonicky na tel. čísle: 312583119 

úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Neuměřice:
úterý   :   8.00 - 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
čtvrtek:   8.00 -
12.00 a 13.00 – 18.00 hod.
 

 

Tiskopis žádosti o informace dle výše uvedeného zákona naleznete - zde....

Následující
Předchozí